Niveau 3 Masteropleiding

Opleiding tot Do-In Yoga Advanced Teacher

Deze opleiding heeft als thema ‘Zielskracht’. Met behulp van Do-In Yoga je natuurlijke gaven verder ontwikkelen en tot bloei laten komen. Deze opleiding groei je uit tot advanced teacher door je te specialiseren in een specifiek thema en hier een eigen Do-In Yoga programma voor te ontwikkelen. 

Zielskracht

De masteropleiding heeft als thema: zielskracht. Wat is zielskracht? Hoe kom je ermee in verbinding? Wanneer gebeurt dat? Waar gebeurt dat? Do-In Yoga betekent leven vanuit je midden, je centrum: de Hara. Daar vind je de draagkracht om het pad van je ziel handen en voeten te geven op aarde. Vanuit de Hara wordt het hart verwarmd (compassievol zijn) en het hoofd verlicht (helder denken). 

Het pad

Het avontuur van de masteropleiding bestaat uit drie modules: abilities, investigation en fortitude.

Abilities

In de eerste module staan jouw natuurlijke gaven centraal en hoe zij zich verhouden tot de Do-In Yoga leer. Om dit in beeld te krijgen gaan we dieper in op de psychologie van de vijf elementen, yin en yang, en de meridianen leer. Vanuit de inzichten in de natuurlijke gaven wordt een onderzoeksthema gekozen. In dit thema ga je je verdiepen en specialiseren in relatie tot de Do-In Yoga.

 1. zielskracht & hara
 2. natuurlijke gaven & vijf elementen
 3. psychologie I
 4. psychologie II
 5. visie & onderzoeksthema

Deze module bestaat uit een vijfdaagse intensive (studiebelasting 35-50 uur).

Investigation

In de tweede module vindt het onderzoek in het gekozen thema plaats. Hiertoe worden de eigen natuurlijk gaven ingezet  en de opgedane kennis. Van de student wordt verwacht dat hij/zij zelfstandig onderzoek kan verrichten en hiertoe een scriptie schrijft. Geen gewone scriptie, maar een waarin je je eigen Do-In Yoga programma ontwerpt op basis van het door jou uitgekozen thema. Zo word je specialist vanuit je eigen natuurlijke gaven. Uiteraard is hierbij persoonlijke begeleiding vanuit de school. Het onderzoeksthema wordt besproken vanuit de Do-In Yoga leer in relatie tot Yin en Yang, de vijf elementen en de meridianen.

Deze module bestaat uit thuisstudie met individuele begeleiding (studiebelasting ongeveer 10 uur per week).

Fortitude

In de derde module vind het afstuderen plaats van de masteropleiding, om je te certificeren tot Do-In Yoga Advanced Teacher. Centraal in deze module staat: de wijsheid van het alles voorbij. Dat betekent fysiek fit, emotioneel erkend, mentaal helder en spiritueel bewust. Meesterschap in de praktijk brengen.

 1. uitlijning persoonlijkheid en ziel
 2. voorbereiding afstuderen
 3. psychologie III
 4. de lemniscaat van ons bewustzijn: de wijsheid van het alles voorbij
 5. afstuderen onderzoeksthema (presentatie)

Deze module bestaat uit een vijfdaagse intensive (studiebelasting 35-50 uur).

Doelstellingen

De master opleiding heeft tot doel de Do-In Yoga docent in verbinding te brengen met zijn/haar volledig potentieel. Het thema is zielskracht. Om hiermee in verbinding te komen wordt aandacht besteed aan het (verder) ontdekken en ontwikkelen van de eigen natuurlijke gaven, ambities en passies in relatie tot Do-In Yoga. Je interne roeping middels Do-In Yoga handen en voeten geven.

 • De eigen natuurlijke gaven kennen en omarmen, deze kunnen benoemen in relatie tot de vijf elementen leer
 • De relatie tussen zielskracht en Hara (onderbuik) begrijpen
 • De psychologie van de vijf elementen, yin en yang en de meridianen leer beheersen
 • Het gekozen onderszoeksthema uitgewerkt in een scriptie: een specialistisch Do-In Yoga programma lanceren
 • Het enthousiast en tevreden presenteren van het eigen Do-In Yoga programma tijdens de afstudeerdag
 • De onderlinge invloed van lichamelijke-, emotionele- en mentale-gesteldheid doorzien en kunnen vertalen naar de Do-In Yoga psychologie en een ondersteunende Do-In Yoga serie, hierbij gebruik makend van de uitlijning tussen persoonlijkheid en ziel
 • Leren werken met de lemniscaat als verbinder van ogenschijnlijke tegenstellingen
 • Afstuderen als Do-In Yoga advanced teacher dat blijkt uit een zelf ontworpen specialisatieprogramma

Toetsing & beoordeling

Het diploma wordt behaald indien:

 • alle opleidingsdagen gevolgd zijn (aanwezigheid 100%)
 • de thuisstudie opdracht inzake de scriptie over het eigen Do-In Yoga programma in relatie tot een specifiek thema is voldaan volgens de opgegeven richtlijnen
 • op de afstudeerdag/kwalificatiedag een goedgekeurde presentatie gegeven is van het eigen onderzoek en het daaruit voorgekomen specifieke Do-In Yoga programma

Vrijstellingsbeleid

Er zijn geen vrijstellingen mogelijk voor het instromen in deze opleiding.