Certificering

Certificering 

Vrij en verbonden Jezelf Zijn

Met de Do-In Yoga beroepsopleidingen certificeer je je stap voor stap:

 1. Practitioner opleiding certificeert je als basic teacher (BT, 200 uur)
 2. Teacher opleiding certificeert je als full teacher (FT, 400 uur)
 3. Master opleiding certificeert je als advanced teacher (AT, 600+ uur)

De opzet is modulair. Jouw traject start bij de Practitioner opleiding.

Deze beroepsopleiding is op post-HBO niveau en bedoeld voor therapeuten, docenten en coaches/trainers. De uren bouwen op.

Iedere certificering betekent: succesvol geslaagd voor de betreffende beroepsopleiding.

Om het geleerde beroepsmatig in de praktijk uit te oefenen, voor eigen inkomen, is de docentenlicentie benodigd. Deze ontvang je bij het Registered Teacher Membership.

Docentenlicentie

Na het succesvol afronden van de Practitioner opleiding tot Basic Teacher mag de docentenlicentie aangevraagd worden. Deze licentie geeft de Do-In Yoga docent het recht om het geregistreerde Do-In woord/beeldmerk te gebruiken. Hiermee krijgt de docent meer zichtbaarheid.

Met de docentenlicentie vindt ook registratie plaats in het docenten beroepsregister. In dit register staan de  bevoegdheden per graad uitgelegd. Hiermee creëren we helderheid over de te verwachten capaciteiten van de docent in kwestie.

Beroepsregister en Bevoegdheden

Do-In Yoga heeft een woord/beeldmerk-registratie. Dit eigen gezicht van Do-In Yoga brengt hiermee herkenning.

Alleen docenten met een licentie mogen dit beeldmerk gebruiken. Zij ontvangen ook jaarlijks de speciale licentie sticker om dit aan te tonen (zie afbeelding).

Alleen de geregistreerde docenten met licentie zijn terug te vinden in het online docentenregister. 

Het geregistreerde beeldmerk is beschermd door het merkenrecht en mag uitsluitend door licentiehouders gebruikt worden. Een licentiehouder is een afgestudeerd docent met een Registered Teacher Membership.

Een professioneel team

De Do-In School erkent alléén docenten met het Registered Teacher Membership. Zij zijn ingeschreven in het officiële docentenregister en daarmee bevoegd om Do-In Yoga les te geven. 

Houders van de docentenlicentie maken de bewuste keuze Do-In Yoga beroepsmatig uit te oefenen. Ze maken deel uit van het officiële docententeam, waarin wordt samengewerkt vanuit vrijheid. Dit geeft professionaliteit en zelfvertrouwen. Door de onderlinge uitwisseling en het delen van wijsheid en ervaring staan we samen borg voor kwaliteit.

Iedere afgestudeerde aan de Do-In School kiest met de docentenlicentie of hij het geleerde wel of niet beroepsmatig in de praktijk wil brengen. Jaarlijks wordt deze bewuste beslissing opnieuw genomen, d.m.v. een kleine bijdrage.

De voordelen van registratie in het Do-In Yoga Docenten Register zijn:

 • toestemming om het officiële Do-In woord/beeld-merk te gebruiken
 • ondersteuning vanuit de school in je werk als Do-In Yoga docent (inhoudelijk en promotioneel)
 • gratis vermelding op de website (in het docenten beroepsregister (DIYDR))
 • gratis eigen pagina op de website die je zelf kunt bijhouden en promoten
 • gratis Do-In Yoga e-mail adres: voornaam.achternaam@do-in-yoga.nl (of .be)
 • lidmaatschap Do-In Yoga docentengroep op Facebook (ondersteuning door tips, vragen, filmpjes, artikelen etc)
 • 30 tot 50 % korting op de Do-In-Stap en Do-In Kids boekjes
 • reseller korting op Do-In Yoga producten
 • korting op bijscholingen
 • gratis jaarlijkse teacher meeting(s)
 • gratis cursusmateriaal van de bijscholingen via de nieuwsbrief uit het docentenregister (via een tijdelijke download via wetransfer, daarna met korting aan te schaffen via de webshop)
 • diverse collectieve voordelen voor alle Do-In Yoga docenten

Jaarlijkse bijdrage

Voor de docentenlicentie en bijbehorende rechten wordt een jaarlijkse bijdrage gevraagd. De hoogte hiervan hangt af van het type membership waar de docent voor kiest. De docentenlicentie wordt aangegaan voor een periode van 1 maand, 1 kwartaal of 1 jaar. Er is altijd de mogelijkheid om (opnieuw) de docentenlicentie aan te vragen:

(Her)Aanvragen Docenten Licentie

Elders afgestudeerd als Do-In Yoga docent? Ook dan kun je een licentie aanvragen. Neem hiervoor persoonlijk contact op. 

Over het ontwerp van het Do-In beeldmerk:

`Het eigentijdse gezicht van Do-In is ontstaan uit het beeld van een witte lotusbloem. Wit voor zuiverheid, wit voor transformatie en helder inzicht. Wit voor allesomvattend helend licht. Verlichting. De 5 bladeren staan voor de vijf elementen van de Do-In leer. De bloem laat zien dat je door de reis naar binnen, door de Do-In, volledig tot bloei kunt komen. Door je innerlijke leiding te volgen kom je tot meesterschap.´ ~ Claudia Heijdel

CRKBO registratieCRKBO geregistreerde instelling

Met ingang van september 2014 is de Do-In School geregistreerd bij het kort beroepsonderwijs, het CRKBO. Een wens die in vervulling is gegaan na hard werken aan de opbouw en ontwikkeling van de opleidingen.

Dit betekent dat de opleiding tot Do-In Yoga docent gezien wordt als kort beroepsonderwijs en vrijgesteld is van BTW.

De opleiding is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Visie & ontstaan

De opleidingen zijn gebaseerd op de taoïstische visie (voorbij het oordeel) en praktische aanpak van Claudia Heijdel. De opleidingen zijn hiermee onderscheidend en toegankelijk. Verbinden (Yoga) met de weg (Do) naar binnen (In) brengt ons in contact met het pure bewustzijn. Het lijf (weer) mogen voelen, de kracht die zich uit in doorzettingsvermogen, in moedig zijn, de wijsheid van het alles voorbij ervaren, dit alles handen en voeten geven in een nieuwe, heldere visie: opnieuw leren zien, doorzien, inzien.

 

Middels een speciaal ontwikkeld traject kan in korte tijd een krachtig effect bereikt worden. Bewuste keuze, toewijding en reflectie zijn hierin essentiële ingrediënten. De student is zelf verantwoordelijk voor zijn ontwikkeling en krijgt daarmee zowel vrijheid als ondersteunende begeleiding. 

De technieken die Claudia de afgelopen jaren heeft geleerd zijn in de opleidingen geïntegreerd en toepasbaar gemaakt. De eeuwenoude bewegingsleren Do-In en Yoga samengesmolten met hedendaagse inzichten. Zo is Do-In Yoga ontstaan.

 

 

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewarenBewarenBewaren

BewarenBewarenBewarenBewaren