Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Do-In School

Geleverde services

0a. Do-In Yoga beroepsopleidingen

In hoofdzaak biedt de Do-In School beroepsopleidingen. De namen van deze opleidingen zijn:

 • Do-In Yoga Practitioner  (certificering Do-In Yoga basic teacher)
 • Do-In Yoga Teacher (certificering Do-In Yoga full teacher)
 • Do-In Yoga Master (certificering Do-In Yoga advanced teacher)

0b. Do-In Yoga activiteiten

Naast de opleidingen worden de volgende Do-In Yoga activiteiten aangeboden:
 • Masterclass o.l.v. Claudia Heijdel (1-4 uur)
 • Pre-Practitioner training (4-12 uur)
 • Bijscholingen en kwalificatiedagen (1 dag)
 • Specialisatie trainingen (3 tot 5 dagen)
 • Workshop of cursus (x aantal bijeenkomsten van 1-4 uur)
 • Wekelijkse of inval lessen (op basis van inhuur)
 • Overige evenementen zoals een retreat of festival
 • ‘Heaven on Earth’ retreats i.s.m. Mondo Fabulous Mind van Jeanet Luth (zie aanvullende voorwaarden onderaan)

0c. Do-In Yoga producten

In aanvulling op de Do-In Yoga beoefening kunnen diverse producten besteld worden, zoals boeken, DVD’s, yogamatten, yogamat tassen, meditatiebankjes, Do-In Yoga kleding (met beeldmerk), ansichtkaarten e.d. Deze producten zijn deels online en verder tijdens lesdagen te bestellen.
 • Online bestellingen kunnen desgewenst opgestuurd of opgehaald worden. 
 • Verzending gaat via PostNL bij brievenbuspost en wordt geleverd op het door u opgegeven afleveradres
 • Verzending gaat via DPD bij pakketpost en wordt geleverd bij een afhaalpunt in de buurt van het door u opgegeven afleveradres

Overeenkomst

Zodra een bestelling geplaatst is, vormen de algemene voorwaarden en de privacy verklaring een overeenkomst tussen de Do-In School en de klant. Een bestelling bestaat uit een inschrijving voor een opleiding of andere activiteit of een product. De overeenkomst is geldig totdat de bestelling van de dienst of het product is geleverd of geannuleerd in overeenstemming met beide partijen. Na het aangaan van de overeenkomst bestaat een bedenktijd van 14 dagen.

Inschrijving & kosten

1a. Inschrijving en deelname opleidingen

 • om deel te kunnen nemen aan één van de opleidingen van de Do-In School, schrijft u zich online in; hiermee is uw plek gegarandeerd en na ontvangst van de (aan)betaling heeft u recht op het volgen van de betreffende opleiding
 • inschrijven kan tot uiterlijk 3 weken voor aanvang van de opleiding, daarna sluit de inschrijfmogelijkheid en wordt bekend gemaakt of de opleiding van start gaat, zie punt 4.a. voor annuleringsvoorwaarden
 • de (aan)betaling bevestigt het aangaan van de overeenkomst en de accorderen van deze voorwaarden, alsmede van het privacy-beleid
 • na inschrijving heeft u recht op een bedenktijd van 14 dagen, daarna is de overeenkomst definitief en kan alleen annulering plaatsvinden volgens de annulerings-voorwaarden (zie punt 4)
 • aanwezigheid bij iedere opleidingsdag is verplicht voor het behalen van het diploma
 • gemiste opleidingsdagen kunnen kosteloos worden ingehaald in een volgende opleidingsronde, mits vooraf en tijdig, binnen 24 uur voor aanvang van de studiedag, afgezegd (in geval van calamiteiten kan van dit tijdslimiet, en alleen in onderling overleg, worden afgeweken)
 • reeds gevolgde opleidingsdagen herhalen mag te allen tijde tegen betaling van 50% van de kosten en op voorwaarde dat er plek in de groep beschikbaar is
 • er is in principe een minimum van 6 en maximum van 13 studenten per opleiding, indien de omstandigheden dit toelaten kan hiervan afgeweken worden, indien nodig wordt naast de hoofd-docent een assistent-docent ingezet
 • voor aanvang van de opleiding wordt de student in spé uitgenodigd het voorbereidingsformulier (intake) in te vullen; hierin worden de verwachtingen en doelstellingenvoor de opleiding uitgesproken
 • studiebegeleiding voor de betreffende opleiding benodigde leeropdrachten is inbegrepen, extra studiebegeleiding kan op aanvraag tegen een vergoeding worden gegeven

1b. Inschrijving en deelname overige activiteiten

 • om deel te kunnen nemen aan overige activiteiten zoals bijscholingen, masterclasses, workshops, cursussen of andere activiteiten, vult u het daarvoor bestemde online formulier in; hiermee is uw plek gegarandeerd en na betaling heeft u recht op deelname
 • kom op tijd naar de bijscholing, masterclass, workshop, cursus of betreffende activiteit waarvoor u zich heeft ingeschreven, wanneer we zijn begonnen is het helaas niet meer mogelijk deel te nemen en vervalt uw recht op deelname
 • gemiste bijscholingen, masterclasses, workshops, cursussen of andere activiteiten kunnen helaas niet worden ingehaald, ongeacht de reden, afhankelijk van de situatie kan in overleg een coulance regeling worden overeengekomen, maar de Do-In School verplicht zich hier tot niets, het is tenslotte de verantwoordelijkheid van de deelnemer om al dan niet op te komen dagen
 • voor de ‘Heaven on Earth’ retreats i.s.m. Mondo Fabulous Mind van Jeanet Luth zijn aanvullende voorwaarden van toepassing (deze staan vermeld aan het einde van de Algemene Voorwaarden)

1c. Kosten

 • opleiding, bijscholing en specialisatie; de kosten verschillen per training: er wordt uitgegaan van een bedrag tussen de 95,- en 225,- euro per scholingsdag per student (alle trainingen in relatie tot de beroepsopleidingen zijn vrijgesteld van btw)
 • overige activiteiten; de kosten verschillen per workshop, les, cursus; er wordt uitgegaan van een bedrag tussen de 10,- en 15,- euro per uur  per deelnemer (inclusief btw)
 • het totaalbedrag per opleiding, dan wel activiteit, wordt duidelijk vermeld op de website en is bekend voorafgaand aan de inschrijving
 • de kosten voor het minimaal benodigde studiemateriaal behorende bij de opleiding worden betaald door de Do-In school (cursusmap met studiemateriaal, werkformulieren en overzichten) en eenmalig uitgereikt aan de student
 • de kosten voor overige gewenste literatuur zijn voor rekening van de student; hij/zij kiest zelf welke studieboeken als extra gewenst zijn; er is geen verplichte boekenlijst

Huisregels

2a. Huisregels

 • in de leszaal zijn geen buitenschoenen toegestaan (warme sokken dan wel binen-sloffen worden aangeraden)
 • in de leszaal zijn geen mobiele telefoons en tassen toegestaan, deze kunnen in de daarvoor aangeboden ruimte geplaatst worden
 • in de leszaal is het niet toegestaan te eten
 • het is niet toegestaan foto’s te maken tijdens de lessen, tenzij anders overeengekomen
 • het is niet toegestaan geluid en/of film opnames te maken tijdens de lessen, tenzij anders overeengekomen
 • bij het verlaten van de ruimte, wordt deze weer netjes opgeruimd en schoon achtergelaten zoals deze was bij aankomst

Betalingsvoorwaarden

3a. Betalingsvoorwaarden

 • na inschrijving is uw plaats gereserveerd en heeft u de bijbehorende betalingsverplichting
 • indien er sprake is van een aanbetaling, dan komt dit bedrag niet in aanmerking voor restitutie, tenzij annulering vanuit de Do-In School plaatsvindt (zie punt 4a)
 • het opleidingsbedrag is inclusief het cursusmateriaal, werkformulieren, studiebegeleiding en diploma
 • er is geen restitutie van opleidingsgeld mogelijk, mocht u tijdens de opleiding om welke reden dan ook stoppen, ongeacht de omstandigheden (eigen beslissing of overmacht); kosteloos opnieuw instromen is wel mogelijk, zie punt 1a

3b. Betalingstermijnen

 • er geldt een standaard betaaltermijn van 2 weken na bestelling van een dienst of product / inschrijving opleiding of activiteit.
 • voor opleidingen geldt dat het totaalbedrag van de opleiding waarvoor ingeschreven is, uiterlijk 2 weken vóór aanvang van de opleiding op rekening van Do-In School, IBAN NL52 TRIO 0197 8557 25, BIC TRIONL2U staat, tenzij anders overeengekomen.

3c. Wijze van betaling

 • Bij inschrijving kan de betaalwijze via Mollie gekozen worden:
  • online via iDEAL of Bancontact
  • zelf overboeken naar de rekening van de Do-In School, IBAN NL52 TRIO 0197 8557 25,BIC TRIONL2U
 • Contante betalingen worden niet geaccepteerd, tenzij anders overeengekomen.

Annulering

4a. Annulering of wijziging vanuit de Do-In School

 • De Do-In School heeft het recht opleidingsdagen en andere ingeplande activiteiten te wijzigen of annuleren, welke wijzigingen worden gemeld op de website.
 • Alleen studenten/cursisten die reeds ingeschreven staan middels een (aan)betaling worden via de e-mail geïnformeerd over betreffende wijzigingen.
 • Indien noodzakelijk, worden de studenten/cursisten, die reeds ingeschreven staan, persoonlijk benaderd per telefoon.
 • Annulering of wijziging van een reeds ingeplande opleiding danwel andere activiteit kan voorkomen in het geval er te weinig inschrijvingen zijn of door omstandigheden geen beschikbare docent te regelen of calamiteit. In dit geval heeft de ingeschreven student/cursist recht op keuze tussen uitstel en deelname aan een nieuwe ronde of 100% restitutie van het reeds betaalde bedrag, ook de aanbetaling. Terugbetalingen worden binnen 2 weken na annulering voldaan. 

4b. Annulering of wijziging vanuit de klant (student/deelnemer)

 • Opleidingen:
  • Er geldt 2 weken bedenktijd vanaf de dag dat het bedrag ontvangen is op rekening van de Do-In School, binnen deze 2 weken kan deelname aan de opleiding kosteloos geannuleerd worden en is er sprake van 100% restitutie van het betaalde bedrag.
  • Na deze 2 weken is de koopovereenkomst definitief en kan er niet meer geannuleerd worden, tenzij er sprake is van overmacht of een calamiteit: in overleg vindt dan restitutie plaats van het volledige opleidingsbedrag minus administratiekosten (maximaal 150 euro) of wordt afgesproken dat de student ingeschreven blijft staan voor de volgende opleidingsronde; dit is mogelijk tot 4 weken voor aanvang van de opleiding
  • Tussen 4 weken en 2 weken voor aanvang van de opleiding krijgt de student 60% van het opleidingsgeld retour, tussen 2 weken en 1 dag voor aanvang van de opleiding krijgt de student 40% van het opleidingsgeld terug. In overleg is het mogelijk om ingeschreven te blijven staan voor de volgende opleidingsronde. Er vindt dan geen restitutie plaats en de student hoeft ook geen bijbetaling te doen.
 • Overige activiteiten:
  • Er geldt wettelijk 2 weken bedenktijd vanaf de dag dat het bedrag ontvangen is op rekening van de Do-In School, binnen deze 2 weken kan deelname kosteloos geannuleerd worden en is er sprake van 100% restitutie van het betaalde bedrag.
  • Na deze 2 weken is de koopovereenkomst definitief en kan er niet meer geannuleerd worden. Er is vanaf dit moment geen recht meer op restitutie. Afhankelijk van het soort activiteit zijn er twee mogelijkheden:
   • U draagt uw deelname overaan iemand anders. U kunt iemand anders in uw plaats deel laten nemen en regelt onderling de financiële verrekening.
   • Of, afhankelijk van de activiteit, kan het mogelijk zijn om deze kosteloos in te halen op een later moment. Dit kan alleen na persoonlijk overleg en goedkeuring vanuit de school. 
 • Overeengekomen terugbetalingen worden binnen 2 weken na annulering voldaan.

Klachten

5a. Klachtenafhandeling

 • U kunt uw klacht telefonisch of schriftelijk via het e-mail adres van de school doorgeven
 • Uw klacht wordt binnen 24 uur in behandeling genomen en er wordt gezocht naar een passendeoplossing voor alle betrokken partijen.
 • Indien er geen oplossing mogelijk is, zijn betrokken partijen bevoegd de betreffende overeenkomstper direct te ontbinden of ongedaan te maken
 • indien er nog openstaande verplichtingen zijn, worden deze per ommegaande voldaan; denk aanhet retourneren van geld voor nog niet geleverde diensten door de Do-In School of het betalen vanopenstaande facturen door de klant, danwel het retourneren van goederen
 • Uw klacht wordt te allen tijde vertrouwelijk behandeld

 5b. Klachtenprocedure

 • Indien de klacht niet onderling afgehandeld kan worden, kunt u deze voorleggen aan Pauline van der Lem-Jansen van conflict bemiddelingsbureau Mediation Groen Hart op http://www.mediationgroenehart.nl, telefoon 0642047822, e-mail: info@mediationgroenehart.nl.
 • Klachten worden binnen 4 weken afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de student/deelnemer/klant hiervan direct in kennis gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien wordt er een indicatie gegeven wanneer naar verwachting uitsluitsel gegeven kan worden.
 • Het advies van Pauline van der Lem-Jansen is voor de Do-In School bindend; eventuele consequenties worden door de Do-In School snel afgehandeld.
 • Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van twee jaar bewaard.

Aansprakelijkheid

6a. Aansprakelijkheid

 • Deelname aan de opleiding of andere activiteit geschiedt op eigen risico en verantwoording.
 • U beseft zelf verantwoordelijk te zijn voor uw lijf en gaat hiermee respectvol om door het lichaamniet in houdingen te dwingen, maar met zachtheid gebruik te maken van de bewegingsmogelijkheden.
 • Bij twijfel over geschiktheid van de oefeningen stopt u en raadpleegt u voor uw gezondheid eersteen arts.
 • Do-In School, vertegenwoordigers van Do-In School, samenwerkende partners van Do-In School en Claudia Heijdel, zijn volledig uitgesloten van alle aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van goederen en/of persoonlijk letsel voor, tijdens of na deelname aan een opleiding, training, retreat, workshop, masterclass of les.
 • Do-In School, noch Claudia Heijdel kan aansprakelijk worden gesteld voor enige blessure in welke vorm dan ook.
 • Bij de opleiding of andere activiteiten inbegrepen studiematerialen en andere producten zijn na uitreiking eigendom van de student/cursist en vallen hiermee onder de verantwoordelijkheid van de student/cursist. Bij verlies of diefstal kan het materiaal of product opnieuw verkregen worden door aanschaf. Het materiaal of product wordt geen tweede keer uitgereikt.

Vertrouwelijkheid

7a. Geheimhoudingsverklaring

 • Hierbij verklaart Claudia Heijdel dat alle informatie die door de klant (student, docent, cursist, klant) wordt verstrekt vertrouwelijk is voor de school, haar medewerkers en de docenten.

Copyright

8a. Copyright

 • Op alle door de Do-In School uitgereikte studiematerialen ligt het copyright en eigendomsrecht bij oprichtster en ontwikkelaarster Claudia Heijdel, tenzij anders vermeld.
 • Iedere afgestudeerde Do-In Yoga docent (vanaf Practitioner) kan zich met het uitgereikte licentienummer online registreren in het Do-In Yoga Docenten Beroepsregister (DIYDB). Als geregistreerde Do-In Yoga docent bent u gelicenseerd en mag u het geregistreerde Do-In-woord/beeldmerk ® gebruiken bij het promoten van de Do-In Yoga activiteiten in uw informatie en promotiemateriaal en op uw website.
 • Voor registratie als gelicenseerd Do-In Yoga docent wordt een jaarlijkse bijdrage gevraagd, die geïnvesteerd wordt in het verder opzetten van het Do-In Yoga docentennetwerk.
 • Ieder jaar is er gelegenheid om uit te schrijven als geregistreerd Do-In Yoga docent.

Toepasselijk recht

9a. Toepasselijk recht

 • Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

10a. Wijzigingen

 • Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
 • Deze algemene en opleiding voorwaarden van Do-In School zijn van toepassing met ingang van 12 oktober 2017.
 • Ze gelden totdat wijziging van deze algemene voorwaarden door Do-In School wordt gemeld via e-mail en op de website.

Aanvullende Voorwaarden t.a.v. de ‘Heaven on Earth’ retreats

Heaven on Earth Retreat is vertegenwoordigd door Mondo Fabulous Mind en Do-In School.

1. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om de reservering te controleren en dat de gegevens in het aanmeldformulier correct zijn ingevuld.

2. De deelnemer betaalt 100% van het totaal te voldoen. Indien niet in een keer kan worden overgemaakt, kan er een regeling worden getroffen.

3. In geval van annulering door de deelnemer, ongeacht de omstandigheden, is onderstaande annuleringsregeling van toepassing:

a – Maximaal 60% van de betaling is restitutieerbaar, mits de aanvraag vóór annulering 61 dagen (op 18 februari 2019) voor aanvang van het retreat binnen is. Voor het overige bedrag geniet het de aanbeveling een reis- en annuleringsverzekering te hebben.

b – Annulering 31 – 60 dagen voor de start van de retreat – 30% restitutie van het van de betaling op 60% van het totale bedrag.

c – Annulering 0 – 30 dagen voor de start van de retreat – 0% restitutie van het bedrag

4. In geval van annulering van de docenten, of elke onvoorziene, oncontroleerbare situatie, veroorzaakt door externe factoren, behoudt Heaven on Earth Retreat het recht de boeking te annuleren. Hierbij is zij verplicht de deelnemers zo spoedig mogelijk te informeren. Alternatieve maatregelen zullen worden getroffen, zonder verantwoordelijk te zijn voor geleden kosten zoals bijvoorbeeld reiskosten.

5. Heaven on Earth Retreat houdt zich het recht voor verkoopacties te houden. Deze zijn niet van kracht op reeds gemaakte boekingen.

6. Heaven on Earth Retreat is niet verantwoordelijk voor enige vorm van verlies, schade, ongeval of ziekte tijdens het verblijf van de retreat.

Door de betaling te doen, verklaar jij kennis te hebben genomen van de Algemene en Aanvullende Voorwaarden, deze te begrijpen en te accepteren om deel te nemen aan de Heaven on Earth Retreat van 20 – 26 april 2019 in Can Shui Ibiza.

 

Do-In School, 01 november 2018
Leslocaties staan vermeld op de website.

NL www.do-in-yoga.com | www.do-in-yoga.nl | www.do-in-shop.nl

INT www.do-in-school.be | www.do-in-school.de |www.do-in-school.com

Phone +31 (0)6 – 411 55 438

Claudia Heijdel – P/A De Savornin Lohmanlaan 196 – 2566 AV Den Haag phone +31(0)6-41155438 / KvK 28096571